Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

اخبار گردشگری

خبرخوان یافت نشد

هزینه انواع ویزای غیر مهاجرتی آمریکا به شرح زیر است:

واریزی

نوع ویزا

 

$160

ویزای توریستی – کاری- درمانی

B

$160

ویزای ترانزیت

C-1

$160

ویزای کارکنان کشتی و خطوط هوایی

D

$160

ویزای دانشجویی

F

$160

ویزای دانشجویی تبادلاتی و فرصت مطالعاتی

J

$160

ویزای مطبوعاتی

I

$160

ویزای دانشجویی و حرفه ای

M

$160

ویازی قربانیان قاچاق انسان

T

$190

ویزای قربانیان اقدامات جنایی

U

$190

ویزای کارمندان و کارگران موقت

H

$190

ویزای افراد با توانایی های خارق العاده

O

$190

ویزای ورزشکاران و هنرمندان

P

$190

ویزای مبادلات فرهنگی بین المللی

Q

$190

ویزای مبلغان مذهبی

R

$270

ویزای سرمایه گذاری

E

$240

ویزای همسر یا نامزد سیتزن آمریکا

K

 واریز وجه سفارت توسط شرکت پارک سفر از طرف متقاضی انجام می پذیرد.