Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

اخبار گردشگری

خبرخوان یافت نشد

مدارک مورد نیاز تمدید پاسپورت کانادایی

ردیف

مدرک

1

فرم اپلیکیشن تمدید پاسپورت کانادایی که تا پیش از 12 ماه قبل تکمیل و امضا شده باشد.

2

2 قطعه عکس 7*5  روتوش نشده که در 12 ماه اخیر گرفته شده باشد. لزومی به امضا در پشت عکس نیست. تاریخ دقیق عکس به همراه نام و آدرس عکاسی مربوطه می بایست در پشت عکس مهر یا دستنوشه شود.

3

پاسپورت/پاسپورت های کانادایی 5 ساله یا 10 ساله قبلی متقاضی که دارای تاریخ اعتبار بوده یا در یک سال اخیر منقضی شده است.

4

کارت شهروندی (Citizenship) متقاضی