مدارک مورد نیاز جهت ویزای توریستی

ردیف

مدرک

1

کپی تمام صفحات پاسپورت

2

ترجمه شناسنامه

3

پرینت حساب بانک (تمکن مالی) یا گردش حساب شش ماهه

4

پرکردن و تأیید فرم درخواست ویزا    (Application form)

5

پرکردن اطلاعات خانوادگی (Family information)

6

دو قطعه عکس 4*6

7

ترجمه سند ملکی

8

ترجمه سند شغلی (درصورت اشتغال)

9

دعوتنامه (اختیاری)

10

ترجمه سند ازدواج (اختیاری)

11

رزرو هتل و بلیط (اختیاری)

برای دریافت ویزای 5 ساله Super visa  علاوه بر مدارک فوق لازم است که مدارک اقامت موقت یا دائم فرد مقیم در کانادا ارائه گردد.