نوع ویزا

مدارک لازم جهت پیکاپ ویزا

ویزای غیر مهاجرتی

(توریستی- دانشجویی- کار)

  • پاسپورت امضا شده
  • پرینت ایمیل Passport request از طرف سفارت
  • فرم وکالت به ضمیمه امضای پاسپورت

ویزای مهاجرتی

  • پاسپورت امضا شده
  • پرینت ایمیل Passport request از طرف سفارت
  • دو قطعه عکس 3.5*4.5 با پشت زمینه سفید
  • وارد نمودن قد و رنگ چشم تمام افراد متقاضی در صفحه ی آخر ایمیل
  • امضا متقاضی اصلی در صفحه ی آخر پرینت ایمیل